Etusivulle Tilaukseni Kirjaudu sovellukseen
Yhteistyössä
Kirjautuminen kauppaan
Käyttäjätunnus
Salasana
Normaalit lisenssit Korotuslisenssit Testilisenssi Ostoskori
Tietosuojaseloste

Voimassa 20.03.2020 alkaen
Rekisterinpitäjä
Itech Bros Oy (Y: 2851342-2)
osoite: Monimutkantie 33, 71520 Kaislastenlahti
e-mail: pekka.turunen@itech-bros.fi
www.itech-bros.fi

Yleistä

Selosteessa on kuvataan tapaamme käsitellä henkilötietoja Eu:n tietosuoja-asetuksen GDPR mukaisesti. Tämä seloste on osa palvelun tuottajan ja käyttäjätilaajan sopimusta. Mikäli katsotaan, että palvelun tarjoaja käsittelee henkilötietoja tilaajan lukuun on palvelun juridinen asema tällöin henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä on aina käyttäjätilaaja.


Rekisterin pitämisen peruste

Käsittelemme henkilötietoja ja muita mahdollisesti arkaluonteisia tietoja tilausten, toimeksiantojen tai muun asiayhteyden perusteella. Näiden tietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn asiakkaan suostumukseen ja voidaan milloin vain peruuttaa.


Käyttötarkoitus

Itech Bros Oy pitää rekisteriä liittyen asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin lain mukaisesti.


Rekisterin tiedot

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn sähköpostiosoite perustiedot mm. nimi, osoite, yrityksen y- tunnus ja yhteystiedot.
Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa, myös muita asiakkaan suostumuksella tallennettavia tietoja.
Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, sekä toimeksiannosta riippuen toimeksiannon loppuun saattamiseksi tarpeellisen ajan. Tietoja voidaan myös säilyttää tarvittaessa toimeksi antajan ja palveluntuottajan oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellinen aika toimeksiannon päättymisestä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tallentaa palveluun rekisteröitymisen yhteydessä henkilö itse. Henkilötietoja kerätään asiakkailta asiakassuhteen aikana, sekä mahdollisen toimeksiannon markkinoinnin aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella myös kolmansilta osapuolilta.


Tietojen käsittely ja luovutus

Tietoja käsittelee ainoastaan henkilöstö, joilla on työperusteinen syy käsitellä henkilötietoja. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat salassapitovelvollisia. Mahdolliset alihankkijat ovat vastaavalla tavalla velvollisia käsittelemään henkilötietoja salassapitovelvoitteen mukaisesti. Alihankkijamme (ohjelmistot ja palveluntuottajat) eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (poislukien sähköpostien mahdolliset palvelimet Eu:n ulkopuolella), muutoin kuin rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella. Emme luovuta mitään tietoja ulkopuolisille toimijoille.


Suojauksen periaatteet

Yritys käyttää tarkoituksenmukaisia ja tarvittavia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi. Toimeksiantojen osalta henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakastietojen osalta. Käytettävät rekisterit on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Fyysinen palvelin on sijoitettu turvalliseen, valvottuun tilaan Kuopiossa ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoajana Sollertis Oy Y-Tunnus 2182066-5 Kuopio.


Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Pyynnöt tarkastuksesta esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ilmenevät yllä.


Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista rekisterinpitäjältä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Mikäli katsot, että rekisterinpitäjä jollain tapaa rikkoo asiaa koskevaa lainsäädäntöä on sinulla oikeus saattaa asia tältä osin tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.


Evästeet

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käyttämiemme evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivulla ne kertovat sivustolle, että olet palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme muokata saamiemme tietojen avulla käyttäjäkokemustasi entistä miellyttävämmäksi. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: – käyttäjän IP-osoite – kellonaika – käytetyt sivut – selaintyyppi – mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle – miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.


Millaisia evästeitä sivustomme käyttää?

Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, mutta ennalta määritellyn ajan. Sivuston teknisen toimivuuden ja käytettävyyden kannalta tietyt evästeet ovat välttämättömiä. Nämä eivät kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa, vaan auttavat sivustoa toimimaan oikein. Näiden lisäksi käytämme suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä. Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan sivuston yleistä toimivuutta. Sivustomme käyttää seuraavien palveluiden evästeitä: – Google Analytics – Google Maps Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kyseisten toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.


Miten evästeitä hallitaan ja kuinka ne poistetaan?

Sinulla on mahdollisuus päättää itse käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset käyttämäsi selaimen ohjeiden mukaisesti. Ohjeita evästeiden poistoon löydät osoitteesta www.aboutcookies.org. Jos estät evästeiden käytön tai poistat ne käytöstä, saattaa se haitata joitakin verkkosivujemme toiminnallisuuksia.


Asiakaspalvelu Ohjeita Itech-Bros Oy
0400 673970 Sovelluksen ohjeet Kotisivut
pekka.turunen@itech-bros.fi Maksutavat Yhteystiedot
Ota yhteyttä Sopimusehdot
Tietosuojaseloste