Etusivulle Tilaukseni Kirjaudu sovellukseen
Yhteistyössä
Kirjautuminen kauppaan
Käyttäjätunnus
Salasana
Normaalit lisenssit Korotuslisenssit Testilisenssi Ostoskori
Tilaus- ja sopimusehdot
(Päivitetty 07.12.2020)

Vuokratili.fi palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) on tutustuttava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjä voi olla yksityishenkilö (luonnollinen henkilö) tai yritys (oikeushenkilö). Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Itec-Bros Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.


Palveluntuottaja:
Itech Bros Oy (Y: 2851342-2) Alv-tunnus
osoite: Monimutkantie 33, 71520 Kaislastenlahti
e-mail: pekka.turunen@itech-bros.fi
www.itech-bros.fi


1. Yleistä palvelun käytöstä

1.1 Vuokratili.fi -palvelun (jäljempänä “palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja. Jos käyttäjän ja palveluntuottajan välillä on tehty, jokin muu erillinen palvelusopimus tai käyttäjä on hyväksynyt palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen tarjouksen tai palvelusopimuksen ehtoja. Nämä yleiset käyttöehdot täydentävät soveltuvasti tällöin erikseen sovittua.

1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa vuokra-asuntojen vuokrauksenhallinnointia ja veroilmoituksien tekemistä, tapahtumien seurantaa, sekä materiaalin lakisääteistä säilyttämistä. Palvelussa Käyttäjä laatii asiakasrekisterin (rekisterinpitäjänä), jonka kautta voidaan hyödyntää palvelun tarjoamia ominaisuuksia asiakassuhteen hallinnoinnissa. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan rekisterinpitäjänä tälle asetetuista velvoitteista (mm. tietosuoja-asetus). Palveluntuottaja luo palvelullaan puitteet asiakashallinnointiin osallistumatta itse millään tavalla henkilötietojen käsittelyyn. Joissain tilanteissa voidaan kuitenkin katsoa, että palveluntuottaja toimii enimmillään henkilötietojen käsittelijänä. Tämä vaatii lähtökohtaisesti rekisterinpitäjän tai viranomaisen ohjeistuksen tai määräyksen. Palvelu on jatkuva palvelu. Palveluntuottajalla on mahdollisuus suorittaa tarkoituksenmukaisia huolto- ja muutostoimia, jonka seurauksena palvelu voi tilapäisesti olla poissa käytöstä. Palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan asiakkaita mahdollisista katkoksista etukäteen. Palveluntuottaja ei ole vastuussa käyttäjän veroilmoituksista tai tämän sovelluksen mahdollisesti aiheuttamista virheistä. Käyttäjä on itse vastuussa verohallinnolle ilmoittamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Käyttäjä vastaa yksin järjestelmäänsä viemien tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Käyttäjän tulee tarkastaa esim. verottajaraportin oikeellisuus. Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan tarjoamansa palvelun tietoturvasta ja teknisistä ratkaisuista. Käyttäjä vastaa itse yhteyksistä, omista teknisistä ratkaisuista, suojauksesta ja tietoturvasta, sekä muista vastaavista seikoista.

1.3 Sopimuksenteko ja rekisteröityminen, sekä tunnukset: Vuokratili.fi käyttäjäksi rekisteröityminen ja käyttöehtojen hyväksyminen, jonka jälkeen käyttäjä saa käyttöönsä palvelun tunnukset. Tunnukset ovat asiakaskohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle, jolla ei ole oikeutta saada tietoja käyttäjän tiedoista. Tunnusten käyttäjäluovuttaja vastaa luovutuksen seurauksista suhteessa muihin myös kolmansiin osapuoliin nähden. Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä vain täysi-ikäinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Hyväksyessään käyttöehdot osapuolten välille on syntynyt sopimus. Sopimus on voimassa tilausjaksoittain (kalenterivuosi) Salasanan tai käyttäjätunnuksen tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntuottajalle. Palvelun tuottaja voi edellyttää halutessaan käyttäjä tunnuksen ja salasanan muuttamista. Käyttäjän tulee rekisteröityä omilla henkilötiedoillaan tai käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa rekisteröivää oikeushenkilöä. Käyttäjä vastaa siitä, että ilmoitetut laskutus ja osoitetiedot ovat oikein. Käyttäjä on velvollinen päivittämään oheiset tiedot, mikäli ne muuttuvat. Palveluntuottaja ylläpitää käyttäjistä tehtyä asiakasrekisteriä, jonka tietoja käsitellään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Tietosuojaseloste luettavissa yhtiön vuokratili.fi sivuilla.

1.4 Palveluntuottaja ei ilman käyttäjän erillistä valtuutusta tai laissa asetettua velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista käyttäjän asiakastilin tietoja.

1.5 Rekisterinpitäjä hallinnoi itsenäisesti asiakasrekisteriään. Palveluntuottaja vastaa syötetyn aineiston teknisestä ylläpidosta ja varmuuskopioimisesta, sekä järjestelmään viedyn kirjanpitoaineiston lakisääteisestä säilyttämisvelvoitteesta. Sopimuksen päättymisen jälkeen asiakasrekisterin tiedot säilytetään lakisääteisen säilyttämisvelvoitteen mukaisesti, jonka jälkeen ne tuhotaan ja poistetaan järjestelmistä. Lakisääteisen säilytysajan aikana käyttäjällä säilyy selaajakäyttöoikeus lisenssin mukaan. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan kirjallisesti pyytää tietojen poistamista tai edelleen säilyttämistä. Palveluntuottaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle mitään hallussaan olevaa käyttäjän laatimaa materiaalia ilman käyttäjän lupaa tai laissa asetettua velvoitetta.

1.6 Käyttäjä ei saa toimillaan vahingoittaa palveluntuottajaa. Tällä tarkoitetaan kaikkea toimintaa mukaan lukien järjestelmän vahingoittaminen, ylikuormittaminen tai muu huonontaminen.

1.7 Palvelun ratkaisut ja sisältö on tekijänoikeussuojan alaista materiaalia, jonka kaikki oikeudet omistaa palveluntuottaja. Palvelunkäyttäjä saa sopimuksen mukaista korvausta vastaan rajoitetun käyttöoikeuden palveluun.

1.8 Osapuolet noudattavat palvelun käytössä Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2. Veloitukset palvelun käytöstä ja irtisanominen

2.1 Palvelun hinnat löytyvät yhtiön vuokratili.fi sivuilta. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan yhtiön hinnastossa Palveluntuottaja voi tehdä palvelun ominaisuuksiin versiopäivityksiä, muutoksia ja parannuksia asiakaspalautteen pohjalta myös käyttöoikeusjakson voimassa ollessa.

2.2 Palvelussa voidaan tarjota myös lyhyttä tutustumisjaksoa, joka on tarkoitettu palveluun tutustumista varten eikä se sido jatkotilauksiin. Tuotannolliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä kalenterivuosittain. Käyttäjän tulee huomioida, että tallentaa edellisen kalenterivuoden tapahtumat ennen seuraavan vuoden toukokuun loppua. Aina kesäkuun ensimmäinen päivä tapahtumat ja budjetti menevät arkistointitilaan lakisääteistä arkistointia varten. Eli kesäkuussa edellisen vuoden tapahtumia ei enää voi muuttaa, mutta voi selata ja ottaa tilastoraportteja. Seuraavan tilausjakson kalenterivuoden käyttäjä maksaa verkkosivullamme ennen sen käyttöönottoa. Laskutuskausi on 1 kalenterivuosi, jonka käyttöoikeusjakso uusitaan maksamalla hinnaston mukaisesti verkkosivullamme käyttäjän toimesta. Laskutusmyynti on mahdollinen yritysasiakkaille erillisen tarjouksen mukaan. Maksuehto on 14 vrk.

2.3 Palvelun maksut suoritetaan tilauksen yhteydessä Paytrail Oyj:n palvelun kautta, joka soveltaa omia käyttöehtojaan.

2.4 Maksuviivästyksen sattuessa Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa palvelun käyttö ilman, että kyse on sopimuksen virheestä. Tällöin Sopimus purkautuu automaattisesti, mikäli suoritus ei ole tuloutunut palveluntarjoajalle 1 kk viimeisimmän laskun erääntymisestä.

2.5 Palveluntuottaja voi irtisanoa ja purkaa tämän sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa mikäli tätä sopimusta, suomen lakia tms. määräyksiä rikotaan. Mikäli sopimus irtisanotaan tai puretaan palveluntuottajan toimesta vapautuu tämä kaikista velvoitteista käyttäjää ja kolmansia kohtaan, mukaan lukien materiaalin säilyttämisvelvoite.

2.6 Käyttäjän ei tarvitse irtisanoa sopimusta päättymään, koska sopimus on aina määräaikainen (1 kalenterivuosi). Käyttäjä ostaa uuden käyttöoikeusjakson (vuosisopimuslisenssin) maksamalla uuden lisenssin tilauksen yhteydessä. Käyttöoikeus edellisen vuoden tietoihin jatkuu lain määräämän säilytysajan, vaikka uutta käyttöoikeusjaksoa ei olisi ostettukaan.

3. Muita ehtoja

3.1 Sopimukseen ja ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, mikäli riitaisuuksia ei saada ratkaistua neuvotteluteitse on toimivaltainen tuomioistuin asian ratkaisemiseksi Pohjois-Savon käräjäoikeus.

3.2 Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia halutessaan kuluttaja-asiamiehen ratkaistavaksi.

3.3 Palvelun tuottaja voi yhtiöjärjestely, liiketoimintakauppa tms. tilanteessa siirtää oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle käyttäjää kuulematta.

Asiakaspalvelu Ohjeita Itech-Bros Oy
0400 673970 Sovelluksen ohjeet Kotisivut
pekka.turunen@itech-bros.fi Maksutavat Yhteystiedot
Ota yhteyttä Sopimusehdot
Tietosuojaseloste